جلال برآبادی

جلال برآبادی
مدرس پیانو

جلال برآبادی مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی آوای سپهر می باشند. ایشان دانش آموخته موسیقی از دانشگاه هنر در رشته نوازندگی و دانش آموخته کنسرواتوار تهران در رشته رهبری ارکستر می باشند.

ایشان آموزش موسیقی را نزد خانم پورتراب،خانم بدریکوهی،آقای الهامیان،آقای وثوقی و آقای توکل آموختند.

فعالیت های هنری

  • آغاز فعالیت هنری از سال ۱۳۷۴ تاکنون وبا بیش از ۳۹ اجرا در مقام آهنگساز،سرپرست گروه و تکنواز.
  • شرکت در جشنواره های مختلف وکسب مقام.
  • ساخت موسیقی برای چندین تئاتر وفیلم و دریافت جایزه بهترین موسیقی فیلم برای فیلم کوتاه اشک سال۱۳۸۶.
  • سرپرست گروه موسیقی کوبه در سال ۱۳۸۸_۱۳۸۹.
  • سرپرست گروه موسیقی سونار ۱۳۸۹_۱۳۹۱.
  • سرپرست گروه موسیقی آوای سپهر ۱۳۹۲تا کنون.