حسین عباداللهی مدرس فلوت

حسین عباداللهی
مدرس نوازندگی فلوت

حسین عباداللهی مدرس نوازندگی فلوت در آموزشگاه موسیقی آوای سپهر می باشند.ایشان کارشناس ارشد موسیقی(نوازندگی فلوت ) از دانشگاه تهران می باشند.

آقای عباداللهی نوازندگی را نزد اقای محمد علی لقاء شروع کرده و با آقای مجید سینکی ادامه داد. ایشان تحصیل در دوره کارشناسی ارشد نوازندگی فلوت را زیر نظر خانم دکتر آذین موحد آموختند.

فعالیت های هنری

  • حضور در ارکستر هایی چون OKF(انجمن فرهنگی اتریش).
  • حضور در ارکستر موسیقی نو (استاد مشایخی)و…
  • عضو گروه موسیقی تهران.
  • اجرا و ضبط و معرفی چندین اثر از آهنگسازان معاصر ایرانی.
  • اجرای رسیتال در تهران و شهرستان ها, از جمله فعالیت ها می باشد.